Küldetésünk, hogy évtizedes szakmai tapasztalatunkkal a témában segítsük cégét a vegyi anyagok kezeléséből adódó kockázatok minimalizálásában és a jogszabályi követelményeknek való megfelelésben.

Elsősorban a forgalmazók/ gyártók figyelmébe:

2023. 01. 01-től kizárólag a rendeletnek megfelelő formátumú MSDS lapok bocsáthatók rendelkezésre a bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) rendelete szerint.

A 2021 előtt kiállított MSDS lapok aktualizálását teszi a 878/2020 rendelet 2023. 01.01-től kötelezővé.

Kémiai biztonság

A kémiai biztonság a kemizációból származó, a vegyi anyagok teljes életútja során (a gyártástól a hulladékok ártalmatlanításáig) a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését - csökkentését vagy elkerülhetővé tételét - célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét. Fontos tehát, hogy tisztában legyünk az egyes anyagok jelentette potenciális veszélyekkel és ezek ismeretében a biztonságos felhasználás feltételeivel.
A kémiai biztonsággal kapcsolatos kötelezettségek egyaránt vonatkoznak vegyi anyagokat/keverékeket gyártókra/importálókra/forgalmazókra/ felhasználókra (ipari vagy professzionális szinten).

Anyag: olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyező anyagot is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető;

Példák: konyhasó, oxigén, szén dioxid, hidrogén peroxid, etil alkohol.

Keverék: kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat.

Példák: A fémek is kémiai anyagok/keverékek melyek bár kötötten tartalmazzák a kémiai anyagokat, melyek darabolás, csiszolás során kikerülnek fémpor formában; a gyertya kémiai anyagok/keverékekből áll, meggyújtása után felszabadulnak anyagok/keverékek gőz formában; etil alkohol oldat, tisztítószerek, mosószerek, sminktetoválószerek, festékek, hígítók, körömlakklemosó, ragasztószerek, habarcs.

Gyártók: gyártott termékek; gyártás, karbantartás során felhasznált anyagok/keverékek miatt érintettek.

Importőrök: importált anyagok/keverékek miatt érintettek.

Forgalmazók: forgalmazott anyagok/keverékek miatt érintettek.

Felhasználók: szolgáltatók a szolgáltatáshoz használt anyagok/keverékek (takarítás, szerelés, fogászat, stb.) miatt érintettek.

Kémiai biztonsági felülvizsgálat és átfogó tanácsadás

Kémiai biztonsággal kapcsolatos kötelezettségek áttekintése

Kémiai biztonsági kockázatbecslés

A vegyi anyagok munkahelyi felhasználásának kockázatait segít beazonosítani és értékelni egy külön kémiai biztonsági kockázatértékelő módszer. A kockázatértékelés eredményeképpen kiderül, hogy melyik munkafolyamatoknál milyen intézkedésekre van szükség a munkavállalókat érő kockázatok csökkentéséhez.

Biztonsági adatlapok és címketervek készítése

Minden biztonsági adatlapot aktualizálni kell a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) alapján, pl. endokrin rendszert károsító tulajdonság alpont. Határidő: 2023.01.01

Hatósági ügyintézés

PCN bejelentés

2025.01.01-től minden az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott keverék (kivéve környezeti veszély és nyomás alatt lévő gázok, robbanóanyagok) forgalmazásához UFI kód (címkén feltüntetve) és PCN bejelentés szükséges.

Jogalap: Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikke és az (EU) 2017/542 rendelettel elfogadott VIII. melléklete

Szoftverek - Vegyi anyagok/keverékek kezelése/nyilvántartása

Ajánljuk az EHS szoftver használatát többek közt a biztonsági adatlapok könnyebb kezelhetősége/nyilvántartása céljából.

Oktatás

Kapcsolódó témakörök

Hasznos linkek

Jogszabályok